21.05.2013
Wszyscy właściciele lokali należących do wspólnot zarządzanych przez DOMUS NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. Sp. k. proszeni są o jak najszybsze uzupełnienie "oświadczenia dot. utylizacji odpadów bytowych".